Menu

Biuro Wymiany Akademickiej

« wstecz

Biuro Wymiany Akademickiej (BWA) zajmuje się koordynowaniem międzynarodowych programów mobilności edukacyjnej realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP w Lublinie), w tym programu Erasmus+.


W ramach programu Erasmus+ Biuro Wymiany Akademickiej koordynuje m.in.:


  • wyjazdy studentów UP w Lublinie na część studiów do krajów programu
  • wyjazdy studentów UP w Lublinie w Lublinie na praktyki oraz staże absolwenckie do krajów programu
  • przyjazdy studentów zagranicznych na część studiów do UP w Lublinie z krajów programu oraz krajów partnerskich (spoza UE)
  • przyjazdy studentów zagranicznych na praktyki oraz staże absolwenckie do UP w Lublinie z krajów programu 
  • wyjazdy pracowników  UP w Lublinie w celach szkoleniowych 
  • przyjazdy pracowników uczelni zagranicznych w celach szkoleniowych  
  • wyjazdy nauczycieli akademickich UP w Lublinie w celach dydaktycznych 
  • przyjazdy nauczycieli akademickich z uczelni zagranicznych w celach dydaktycznych 

 

 

Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej

Biuro Wymiany Akademickiej 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

ul. Akademicka 15 - Budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie

piętro III,  pokój 309 

 

e-mail:  erasmus@up.lublin.pl