WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: dr hab. Wojciech Łopuszyński, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-61-62
e-mail: wojciech.lopuszynski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

  • Dorota Dąbrowska, technik, tel. 81-445-61-65
  • Karol Kluch, pracownik gospodarczy
  • Hanna Kuczyńska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-61
  • mgr inż. Kinga Panasiuk-Flak, technik

Profesorowie emerytowani