WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Krakowski, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-61-69
e-mail: leszek.krakowski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  • dr hab. Piotr Brodzki, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-66-52
   e-mail: wetdoc@interia.pl

  Adiunkci

  • dr Roland Kusy, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-65-71

  Pracownicy

  • mgr Kamila Łabęcka, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-74
   e-mail: kamila.labecka@vp.pl

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Zygmunt Wrona, profesor emerytowany