WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Lutnicki, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-528-46-17
e-mail: krzysztof.lutnicki@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Adiunkci

  • dr hab. Łukasz Kurek, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-528-46-18
   e-mail: lukasz.kurek@up.lublin.pl
  • dr Jan Marczuk, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-528-46-03
   e-mail: doktorjm@o2.pl
  • dr Agnieszka Pomorska-Zniszczyńska, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-528-46-02
   e-mail: agapomxo@wp.pl

  Asystenci

  Pracownicy