WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Histologii i Embriologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
www: http://www.histologia.up.lublin.pl/
Kierownik: prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-68-59
e-mail: jadwiga.jaworska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Adiunkci

    Pracownicy

    Profesorowie emerytowani

    • prof. dr hab. Regina Cybulska, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-63