WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Anatomii Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Marcin Arciszewski, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-69-24
e-mail: mb.arciszewski@wp.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Adiunkci

    Asystenci

    Wykładowcy

    Pracownicy