WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-36
e-mail: renata.urban@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

  • lek.wet. Magdalena Grodzka, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-38

Pracownicy

  • dr Marta Kowaleczko, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-38
    e-mail: marta.kowaleczko@up.lublin.pl
  • mgr inż. Bożena Wawrzkiewicz, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-43
    e-mail: rudykurczak@tlen.pl