WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: dr hab. Aneta Nowakiewicz, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-08
e-mail: aneta.nowakiewicz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

  • mgr inż. Beata Pogoda, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-49
  • mgr inż. Klaudia Świca, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-49 lub 81-445-60-14

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska, profesor emerytowany