WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: dr hab. Roman Dąbrowski, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-61-68, fax. 81-445-60-99
e-mail: roman.dabrowski@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Leszek Krakowski, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-61-69
  e-mail: leszek.krakowski@up.lublin.pl / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Mariola Bochniarz, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-61-97
  e-mail: mariolabochniarz@interia.pl
 • dr hab. Piotr Brodzki, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-66-52
  e-mail: wetdoc@interia.pl / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu
 • dr hab. Marek Szczubiał, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-61-98
  e-mail: marek.szczubial@up.lublin.pl

Adiunkci

 • dr Roland Kusy, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-65-71 / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu
 • dr Tomasz Piech, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-61-96
  e-mail: tomasz.piech@up.lublin.pl

Pracownicy

 • mgr Kamila Baryła, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-99
  e-mail: kamila.baryla@up.lublin.pl
 • mgr Monika Bochenek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-74
  e-mail: monikabochenek.up@interia.pl
 • mgr Kamila Łabęcka, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-61-74
  e-mail: kamila.labecka@vp.pl / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Władysław Wawron, profesor emerytowany
 • prof. dr hab. Zygmunt Wrona, profesor emerytowany / Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu