[ MENU DODATKOWE ]Zakład Entomologii

20-069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 7
tel. 81-524-81-40
e-mail: katedra.entomologii@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. Katarzyna Golan, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-524-81-40
e-mail: katarzyna.golan@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Anna Anasiewicz, profesor emerytowany
  • prof.dr hab. Bożenna Jaśkiewicz, profesor emerytowany