Menu

Oferty pracy za granicą

05.05.2020

 PRACOWNICY PRZYGRANICZNI – WAŻNE ZMIANY

Od 4 maja 2020 r. obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej m.in. przez:
· pracowników przygranicznych,

· osoby uczące się lub studiujące w Polsce lub państwie sąsiednim.
Zniesienie obowiązku odbywania w Polsce kwarantanny nie obejmuje jedynie pracowników medycznych oraz pracujących w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, co wynika z uwzględnienia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa powodującego COVID-19 w związku z wykonywaną pracą w tych zawodach.

W miarę dalszej poprawy sytuacji, kolejne ograniczenia będą znoszone.

Źródło: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020. poz. 792)