[ MENU DODATKOWE ]


Oferta zajęć dydaktycznych

« wstecz

 

 

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje różnorodną ofertę

zajęć dydaktycznych dla zainteresowanych 

szkół średnich. 

 

 

 

Forma zajęć:

 

Zajęcia dydaktyczne organizowane w formie wykładów, interaktywnych prezentacji

lub warsztatów z użyciem sprzętu laboratoryjnego 
 

Miejsce


Mogą być one przeprowadzone na miejscu w szkole lub w budynkach uniwersyteckich.  

 

Liczebność grup

 

Liczebność grup ustalana indywidualnie w zależności od dostępnego sprzętu i sal laboratoryjnych.

 

 

    

    

 

 

W przypadku zainteresowania ofertą zajęć dydaktycznych dla szkół średnich, przygotowaną przez Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prosimy o kontakt:

 

Biuro Organizacji i Toku Studiów:  tel. 81 445 66 45

e-mail: iwona.joc@up.lublin.pl