Menu

Erasmus+ PracownicyRelacje z wyjazdów

« wstecz

 

PRACOWNICY O SWOICH WYJAZDACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 


 

« wstecz

CZECHY

Relacja z wyjazdu szkoleniowego pracownika Działu Komunikacji i Wymiany Akademickiej – Koordynatora ds. Rekrutacji na Studia Obcojęzyczne do Czech University of Life Sciences in Prague CZYTAJ

 

« wstecz

LITWA

Relacja z wyjazdu szkoleniowego pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji do Agricultural Academy of Vytautas Magnus University CZYTAJ

 

Relacja z wyjazdu szkoleniowego pracownika Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka do Uniwersytetu Wileńskiego CZYTAJ

 

 

« wstecz

GRECJA

Relacja z wyjazdu dydaktycznego pracowników Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii do University of Thessaly CZYTAJ

« wstecz

BUŁGARIA

Relacja z wyjazdu szkoleniowego pracowników Katedry Mikrobiologii Środowiskowej do Agricultural University Plovdiv CZYTAJ

« wstecz

WĘGRY

Relacja z wyjazdu szkoleniowego pracowników Katedry Ochrony Roślin do Centre for Agricultural Research Hungarian Academy of Science CZYTAJ

« wstecz

TURCJA

Opis pobytu pracownic Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych na stażu szkoleniowym w Ankara University CZYTAJ

« wstecz

WŁOCHY

  1. Relacja z  wyjazdu szkoleniowego pracowników Katedry Podstaw Techniki i Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi do Uniwersytetu im. Aldo Moro w Bari. CZYTAJ
  2. Relacja z wyjazdu szkoleniowego pracownic Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych do Instytutu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu w Pizie CZYTAJ
  3. Relacja z wyjazdu dydaktycznego pracownika Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa do University of Pisa CZYTAJ 

« wstecz

HISZPANIA

  1. Wyjazd szkoleniowy pracownicy Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych do Uniwersytetu w Barcelonie - najważniejszej uczelni publicznej w Katalonii CZYTAJ
  2. Wyjazd szkoleniowy pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii do Universitat Politecnica de Valencia CZYTAJ

« wstecz

SŁOWACJA

  1. Sprawozdanie  z realizacji wyjazdu pracowników Katedry Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych w  ramach programu Erasmus+do Uniwersytetu w Żilinie CZYTAJ
  2. Parę zdań o szkoleniu w ramach programu Eramsus+ Staff Moblity for Training ( STT ) w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy od pracownic Katedry Mikrobiologii Środowiskowej CZYTAJ
  3. Relacja z wyjazdu szkoleniowego pracownika Katedry Energetyki i Środków Transportu do Uniwersytetu w Żilinie CZYTAJ

[ 1 ]2 z 2 »