banner
banner
Menu

Witamy na stronie!

« wstecz

 

 ZAPROSZENIE

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców do wzięcia udziału w wydarzeniach jakimi są Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych i Ogólnopolska Konferencja Doktorantów organizowane pod hasłem "Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt", które odbędą się w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w dniu 2 kwietnia 2020 r.

 

Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych jest skierowane do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Celem Sympozjum jest prezentacja aktywności badawczej studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy.

 

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów jest kierowana do doktorantów kształcących się na studiach 3. stopnia i w Szkołach Doktorskich. Celem Konferencji jest prezentacja działalności badawczej doktorantów, którzy będą również mogli zapoznać się z działalnością naukowo-badawczą prowadzoną w krajowych jednostkach naukowych oraz podjąć dyskusję na temat aktualnych problemów naukowych w Polsce i na świecie.

 

Uczestnicy będą mogli zreferować wyniki swoich prac naukowych lub przedstawić je w postaci posterów. Obrady Sympozjum będą prowadzone w 7. sekcjach tematycznych (Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii Produkcji, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Biologii Środowiskowej). Natomiast konferencja doktorantów ma charakter interdyscyplinarny. W ramach Sympozjum i Konferencji przewidujemy publikację doniesień naukowych, rozdziałów w monografii oraz oryginalnych prac naukowych.

 

Kolejne informacje dotyczące Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych i Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów zostaną przesłane w Komunikacie I, a szczegółowe wiadomości zostaną podane na niniejszej stronie internetowej.

 

Będziemy wdzięczni za przekazanie niniejszego zaproszenia studentom i doktorantom, oraz innym osobom zainteresowanym organizowanym przez nas wydarzeniem.

 

Z wyrazami szacunku

w imieniu Organizatorów

prof. dr hab. Marek Babicz

Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

tel. 81 445 67 16, e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl

 

 

 

[ KOMUNIKAT 1 ]