[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności

« wstecz

Wysokość zasiłków statutowych dla członków związku:

 

- z tytułu zgonu członka związku:

  800 zł

 

- z tytułu zgonu współmałżonka członka związku pozostającego na jego wyłącznym  utrzymaniu lub rodziców członka związku:

  500 zł

 

- z tytułu zgonu teściów członka związku:

  300 zł

 

- z tytułu urodzenia dziecka:

  800 zł

 

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Mullera do Rektorów uczelni publicznych z dnia 9 maja 2019 r. Pismo zostało wystosowane w związku z interwencją KSN "Solidarność" i RSzWiN ZNP w ministerstwie.

(w załączeniu)

 

Stanowisko KU Solidarność i ZNP UP w Lublinie w sprawie przeprowadzania podwyżki wynagrodzeń pracowników UP Lublin z dn. 6 maja 2019 r.

(w załączeniu)

  

DOFINANSOWANIA

 

1. Zasady korzystania z zasiłków i dofinansowań:

- członek związku nabywa praw do korzystania z zasiłków statutowych z chwilą przyjęcia w poczet związku

- członek związku nabywa praw do dofinansowań do różnych form wydarzeń na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie po upływie pół roku od dnia przyjęcia do związku

- istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania 1 raz w semestrze do dowolnej formy wydarzeń, których organizatorem jest Dział Socjalny UP w Lublinie:

  • zajęcia sportowe - 30 zł* do karnetu
  • wydarzenia kulturalne - od 10 do 30 zł*
  • wycieczki - od 50 zł (krajowa) do 100 zł* (zagraniczna)
  • istnieje także możliwość dofinansowania wyjazdów turystycznych organizowanych przez Komisję Uczelnianą lub grupę członków związku

 

2. Dofinansowanie wakacyjne ( w wysokości 100zł ) realizowane jest corocznie, naprzemiennie dla członków związku oraz dzieci członka związku (do 0 do 18 lat a dla uczących się do 25 roku) , po złożeniu wniosku.

 

KOMUNIKAT 

*Wysokość dofinansowania może być zmieniona uchwałą KU

 

 

 

Informujemy, że w wyniku działań Związków Zawodowych, w dniu 13 września 2019 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie podwyższenia wynagrodzeń w grupach najniżej zarabiających.

Aktualnie wynegocjowana podwyżka w wysokości 100zł na pełny etat zatrudnienia obejmuje trzy grupy pracowników uczelni.

 

     1. W grupie pracowników obsługi podwyżką zostaną objęte osoby, których wynagrodzenie zasadnicze, w przeliczeniu na pełny etat, jest niższe niż 1950 zł.


     2. W grupie pracowników inżynieryjno-technicznych i pracowników administracji podwyżką objęte zostaną osoby, których wynagrodzenie zasadnicze, w przeliczeniu na pełny etat, jest niższe niż 2250 zł.

 

w/w podwyżka będzie realizowana z dniem 1 października 2019.

Podwyżką objęci zostaną pracownicy będący w zatrudnieniu w dniu 1.10.2019, wynagradzani z własnego funduszu płac uczelni.

 

W wyniku podwyżek  nastąpi wzrost płac u następującej liczby osób:

 

- w grupie obsługi - 114

- w grupie inżynieryjno-technicznych - 59

- w grupie administracji - 46