[ MENU DODATKOWE ]


Skład Komisji Uczelnianej

« wstecz

PREZYDIUM:

Przewodniczący: Roman Lalak

Z-ca Przewodniczącego: Marek Ścibisz

Sekretarz: Anna Machnacz-Rolla

Skarbnik: Małgorzata Kosior

 

KOMISJE KU „Solidarność” UP Lublin:

 

Komisja ds. BHP i stosunku pracy:

Krzysztof Jasiński – przewodniczący

Waldemar Lebiedowicz

Magda Drabowicz –Żybura

Urszula Słupska-Dębowska

 

Komisja ds. socjalnych i wynagrodzeń:

Krystyna Węcławska – przewodnicząca

Monika Kwiecień

Monika Osypiuk

Magdalena Michońska

Iwona Szymczyk

 

Komisja ds. kontaktów zewnętrznych i rozwoju związku:

Lech Szafrański – przewodniczący

Marek Angowski

 

Komisja rewizyjna

Grażyna Wołosiuk - przewodniczący

Zofia Krajewska – członek

 

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów (WZD) Regionu Środkowowschodniego:

Roman Lalak

Marek Ścibisz

 

Delegaci do Regionalnej Sekcji Nauki (RSN):

Marek Angowski

Roman Lalak

Barbara Maniak

Magdalena Michońska

Marek Ścibisz

 

Delegaci do Krajowej Sekcji Nauki (KSN):

Marek Angowski

Roman Lalak

Barbara Maniak