banner
Menu

Bezpłatne szkolenia i warsztaty 2019/2020Płatne staże dla studentów Weterynarii

« wstecz

 

Drodzy Studenci! 

Jednym z warunków, jakie stawiają pracodawcy poszukując pracowników jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Kluczem do osiągnięcia celu – wymarzonej pracy – jest odbycie dodatkowego stażu zawodowego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz wyzwaniom stawianym przez współczesny rynek pracy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizuje 160-godzinne płatne staże zawodowe dla Studentów V roku (X semestru) kierunku Weterynaria. Są one realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Dlaczego warto odbyć staż? Gdyż to niepowtarzalna możliwość:
  • zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych,
  • rozwinięcia pożądanych kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, zarządzanie czasem, umiejętność pracy w grupie,
  • pozyskania umiejętności poruszania się po rynku pracy. 
Ponadto oferujemy:
  • stypendium stażowe (ok. 14,40 zł/godzinę stażu „na rękę”),
  • zwrot kosztów dojazdu do 100,00 zł (dla osób odbywających staż poza miejscem zamieszkania),
  • zwrot kosztów zakwaterowania (do 1 600,00 zł),
  • zaświadczenie o odbyciu stażu. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Anną Krawczyk, Centrum Nauki, ul. Akademicka 13, Lublin (p. 463), tel. 81 445 66 61, e-mail: anna.krawczyk@up.lublin.pl 

Serdecznie zapraszamy!

 

Poniżej zamieszczamy dokumentację stażową w wersji PDF i word. Dokumenty proszę podzielone są na 4 kategorie 

1. Regulamin i załącznik nr 4
2. Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji: zał. 1-3, zał. 5-8 
3. Dokumenty wymagane na etapie przyjęcia do projektu: zał. 9-13
4. Dokumenty wymagane na etapie realizacji stażu: zał. 14-20