banner
banner
banner
Menu

Aktualności

07.11.2019

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU:

 

27.05.  Rozpoczęcie wykonania prac związanych z dociepleniem ścian fundamentowych styropianem

05.06.  Rozpoczęcie prac związanych z uziemieniem budynku

02.07.  Odebranie robót związanych z uziemieniem budynku

08.07.  Rozpoczęcie prac związanych z wymianą stolarki okiennej

09.07.  Rozpoczęcie prac związanych z demontażem instalacji centralnego ogrzewania w budynku oraz kotłowni

29.07.  Rozpoczęcie montażu nowych instalacji c.o. w budynku 

31.07.  Rozpoczęcie wykonywania robót związanych z izolacją stropodachu

19.08.  Zakończenie robót związanych z wymianą stolarki okiennej.

 Rozpoczęcie montażu żaluzji okiennych zewnętrznych

26.08.  Zakończenie montażu żaluzji okiennych zewnętrznych

25.09.  Zakończenie robót związanych z dociepleniem stropodachu

13.05.2019

Rozpoczęcie realizacji robót przez wykonawcę. 

Obecnie realizowane są prace związane z izolacją budynku oraz roboty rozbiórkowe.

24.04.2019

Wprowadzenie wykonawcy na budowę.

18.04.2019

Podpisanie umowy na wykonanie robót remontowo-budowlanych.

11.03.2019

Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

[ informacje szczegółowe ]

15.11.2018

Podpisanie umowy o dofinansowanie nr RPLU.05.02.00-06-0048/17-00