[ MENU DODATKOWE ]


Mleczarstwo

« wstecz

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu: 

 

 

 

 

Kierunek studiów


Mleczarstwo

Informacje kontaktowe

 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Rekrutacja

 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. W zależności od indywidualnych osiągnięć zapisanych na świadectwie maturalnym tworzone są listy rankingowe. Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy (język obcy nowożytny) i jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia). Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji

mnożnik

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

przedmiot

obowiązkowy

język obcy nowożytny

1,3

2,0

jeden przedmiot do wyboru

matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia

2,0

4,0

 

 

Forma studiów, czas trwania

 

Studia stacjonarne 7-semestralne, I stopnia, o charakterze praktycznym

Specjalności

 

 

Nie dotyczy

Krótka charakterystyka

 

„Mleczarstwo” to nowy, unikatowy, realizowany w ścisłej współpracy z przemysłem mleczarskim kierunek studiów uruchamiany od roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Absolwent tego kierunku studiów pozna podstawy produkcji i pozyskiwania mleka z zachowaniem standardów higieny. Pozna szczegółowo technologie oraz nabędzie praktycznych umiejętności wytwarzania podstawowych produktów mlecznych. Pozna podstawy mechaniki, chłodnictwa i gospodarki cieplnej. Zapozna się z metodami zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego, z zasadami właściwej higieny w zakładach mleczarskich oraz gospodarką wodno-ściekową i mitygacją emisji ścieków i innych form presji na środowisko. Ponadto będzie dysponował szczegółową wiedzą z zakresu oceny jakości surowca i wytwarzanych na jego bazie produktów w kontekście spełnienia wymagań i zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego. Będzie posiadał umiejętność wdrażania i utrzymania systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym i jakością w zakładach mleczarskich (GMP, GHP, HACCP, ISO 9000, ISO 22000, IFS, BRC). Absolwent będzie miał możliwość zdobycia gruntownego przygotowania do pracy w zakładach przetwórstwa mleka, ale także w laboratoriach zajmujących się oceną jakości mleka i jego produktów, jednostkach kontrolujących jakość produktów mlecznych czy instytucjach badawczych.

Praktyczne wykształcenie

 

W ramach studiów planowane są zajęcia praktyczne w salach laboratoryjnych i półtechnologicznych wyposażonych w nowoczesną aparaturę i sprzęt analityczny oraz urządzenia stosowane w przemyśle. Uczestnik studiów odbędzie praktyki i staże w zakładach przetwórstwa mleka, począwszy od służb surowcowych i oceny jakości mleka poprzez technologię produkcji podstawowych produktów mlecznych, skończywszy na zagospodarowaniu odpadów i ścieków poprodukcyjnych.