Menu
 
 

Erasmus Plus

« wstecz

Program UE Erasmus+ to kolejna edycja największego europejskiego programu jaki będzie realizowany w latach 2014-2020, i który jest kontynuacją poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie koordynuje projektem z zakresu Akcji 1, w którym realizowane są:  

 1. Wyjazdy studentów na studia
 2. Wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy*) na praktyki
 3. Wyjazdy nauczycieli akademickich  na tygodniowe wyjazdy, w celu prowadzenia zajęć  dydaktycznych 
 4. Wyjazdy pracowników na tygodniowe wyjazdy szkoleniowe 

 

Celem programu Mobilność edukacyjna jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

 

Erasmus + dla studentów to: 

 • realizacja części studiów w zagranicznej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu
 • praktyka w zagranicznym przedsiębiorstwie (studenci)
 • staż absolwencki w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie (tzw. "recent graduates")
 • poprawa znajomości języków obcych
 • nawiązanie nowych kontaktów
 • poznanie innych kultur

 

Erasmus+ dla pracowników to:

 • wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 • wyjazdy pracowników (nauczyciele akademiccy, inni pracownicy) do zagranicznych instytucji w celu udziału w szkoleniach
 • udział pracowników w różnego rodzaju projektach

 

Erasmus + dla uczelni to: 

 • umiędzynarodowienie kształcenia
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej
 • poszerzanie oferty dydaktycznej i zwiększanie jej innowacyjnego charakteru