Menu

OLSOLS

« wstecz

ilustracja

Wsparcie językowe online (OLS) jest to platforma, która ma za zadanie ułatwiać uczestnikom mobilności Programu Erasmus+ naukę języka obcego. Po wstępnej ocenie umiejętności danego uczestnika, na platformie OLS zostają przyznane lub są udostępnione kursy językowe. To właśnie dzięki kursom i ich łatwej obsłudze na każdym urządzeniu mobilnym studenci mają możliwość szkolenia swoich kompetencji językowych podczas studiów czy praktyk.

 

Wskazówki dla studentów korzystających z platformy OLS

 

Student uczestniczący w wymianie w Programie Erasmus+ jest zobowiązany do wypełnienia pierwszego i drugiego testu językowego (przed i po mobilności) zarówno przy wyjeździe na studia, jak i na praktyki.
 
Więcej o Online Linguistic Support:https://erasmusplusols.eu/pl/