Menu

E+ praktyki SMPE+ praktyki SMP

« wstecz

 

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT WYJAZDU NA PRAKTYKI 2020/21

 

 

KTO może ubiegać się o wyjazd? 

 

  • Studenci I, II i III stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów I stopnia przed planowanym wyjazdem
  • Studenci z dobrą znajomością języka obcego
  • Studenci osiągający dobre wyniki w nauce

 

 

Na JAK DŁUGO?
Wyjazd na praktyki może trwać od 2 miesięcy do 6 miesięcy.

 


DODATKOWO
Jeżeli jeszcze jako student zaaplikujesz na praktyki, możesz wyjechać na praktyki dla Receive graduate, czyli świeżo upieczonych absolwentów. Obroń swoją pracę dyplomową i korzystaj z Programu Erasmus by zdobywać doświadczenie zawodowe

 

 

Ile wynosi STYPENDIUM?


Wysokość stawek na 1 miesiąc w zależności od kraju wyjazdu:

  • Grupa I: 620 EUR Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
  • Grupa II: 600 EUR Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
  • Grupa III: 550 EUR Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja


Wsparcie indywidualne nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, część kosztów własnych ponosi student. Podczas wyjazdu na studia Erasmusa za granicę studenci pobierają też wszystkie inne stypendia, do których nabyli prawo przed wyjazdem (tj. stypendium socjalne, naukowe). Studenci, którzy nabyli prawo do stypendium socjalnego w semestrze poprzedzającym wyjazd, mogą dodatkowo otrzymać 200 EUR miesięcznie. (Więcej informacji w zakładce POWER)


Do JAKIEJ INSTYTUCJI można wyjechać?
Do zagranicznej uczelni lub instytucji na terenie Europy, która pomoże zrealizować w miarę możliwości praktyki, które powinny stanowić integralną część programu studiów


Instytucje, do których NIE można wyjechać:

Instytucje UE, Organy UE (w tym wyspecjalizowane agencje), Organizacje zarządzające programami UE.


Jakie trzeba spełniać KRYTERIA?
Masz szansę na wyjazd, jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce (wysoka średnia ocen) i znasz język obcy, w jakim prowadzone będą praktyki za granicą.


Jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na praktyki, przejdź do sekcji Rekrutacja