Menu

E+ studia SMSE+ studia SMS

« wstecz

ilustracja

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) stwarza studentom UP w Lublinie możliwość wyjazdu na część studiów za granicę. 
 
 
 
Studia odbywane w zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus+ są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.
 

KTO może ubiegać się o wyjazd?
 
Studenci I, II i III stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów I stopnia przed planowanym wyjazdem
Studenci z dobrą znajomością języka obcego
Studenci osiągający dobre wyniki w nauce
 
Na JAK DŁUGO?

Wyjazd na studia może trwać od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Najczęściej jest to jeden semestr, czyli okres studiów, który łatwo zaliczyć i na taki okres będzie przyznawane stypendium. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do 1 roku w obrębie tego samego roku akademickiego.

DODATKOWO

Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicę na okres nie przekraczający 12 miesięcy łącznie na każdym etapie kształcenia, niezależnie od rodzaju mobilności i liczby okresów mobilności.
 
Ile wynosi STYPENDIUM?

Wysokość stawek  na 1 miesiąc w zależności od kraju wyjazdu:
 
  • Grupa I: 520 EUR Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
  • Grupa II: 500 EUR Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
  • Grupa III: 450 EUR Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

Wsparcie indywidualne nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą, część kosztów własnych ponosi student.  Podczas wyjazdu na studia Erasmusa za granicę studenci pobierają też wszystkie inne stypendia, do których nabyli prawo przed wyjazdem (tj. stypendium socjalne, naukowe). Studenci, którzy nabyli prawo do stypendium socjalnego w semestrze poprzedzającym wyjazd, mogą dodatkowo otrzymać 200 EUR miesięcznie. (Więcej informacji w zakładce POWER)
 
Do JAKIEJ UCZELNI można wyjechać?

Do zagranicznej uczelni na terenie Europy, która posiada Kartę ERASMUSA lub do uczelni zagranicznej, z którą UP w Lublinie ma podpisaną umowę dla właściwego wydziału lub kierunku studiów na wyjazdy studentów na studia, pełen wykaz uczelni znajdziesz w zakładce Uczelnie partnerskie.

Informacje o uczelniach partnerskich można znaleźć w prezentacjach byłych stypendystów LLP-Erasmus i Erasmus+ 

Jakie trzeba spełniać KRYTERIA?

Masz szansę na wyjazd, jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce (wysoka średnia ocen) i znasz język obcy, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Pamiętaj, że w goszczącej uczelni musisz brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy.

Jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na część studiów, przejdź do sekcji Rekrutacja