Menu

Erasmus+ PracownicyErasmus+ Pracownicy

« wstecz

 

 Informacje ogólne dotyczące mobilności pracowników

  
W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pracownicy uczelni mogą realizować wyjazdy:
 
  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskiej uczelni
  • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, "work shadowing" itp.)
 
Pobyt pracownika w zagranicznej instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju programu może trwać od 2 do 5 dni roboczych. Jest możliwość przedłużenia wyjazdu nawet do 2 miesięcy, przy czym finansowanie ze środków programu Erasmus+ będzie możliwe tylko na okres 5 dni roboczych (+2 dni na podróż).
 
Kraje uczestniczące w programie to kraje członkowskie UE:
 
  1. Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
  2. Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
  3. Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,  Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.
 
 
Ze względu na wyjątkową sytuację na świecie, przewidujemy możliwość odbywania mobilności w następujących formach: udział w zajęciach w grupie/indywidualnych face-to-face, tryb zdalny/wirtualny/on-line, tryb mieszany/hybrydowy zgodnie z ustaleniami dokonanymi przed wyjazdem uczestnika mobilności.