banner
banner
banner
Menu

Zespół projektowy

Dr hab. Magdalena Pogorzelec

ilustracja Kierownik (koordynator) merytoryczny projektu.                                                                             Dr hab. w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne; doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, specjalność ekologia stosowana. Zainteresowania naukowe: ekologia roślin i ekosystemów mokradłowych, ochrona przyrody, genetyka populacyjna, restytucja zagrożonych gatunków flory torfowisk
więcej »

Dr inż. Marzena Parzymies

ilustracja Kierownik zadania nr 1: Uzyskiwanie roślin potomnych przeznaczonych do sadzenia i jako matecznik. Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa; specjalność rośliny ozdobne. Zainteresowania naukowe: mikrorozmnażanie i biotechnologia roślin, rośliny ozdobne, architektura krajobrazu, florystyka
więcej »

Dr inż. Agnieszka Szczurowska

ilustracjaKierownik zadania nr 2: Adaptacja i sadzenie roślin do siedlisk naturalnych , doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa; specjalność ekologia stosowana. Zainteresowania naukowe: ekologia glonów i ekosystemów torfowiskowych, ochrona przyrody, restytucja zagrożonych gatunków flory torfowisk
więcej »

Dr hab. Artur Serafin

ilustracja Kierownik zadania badawczego nr 3: Monitoring siedliskowy w stanowiskach nowych populacji. Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa; specjalność ekologia stosowana. Zainteresowania naukowe: hydrobiologia i hydrochemia, produktywność ekosystemów wodnych, specyfikacja siedliskowa ekosystemów mokradłowych...
więcej »

Dr inż. Barbara Banach-Albińska

ilustracja Kierownik zadania badawczego nr 4. Monitoring nowopowstałych populacji. Doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. Specjalność ekologia stosowana. Zainteresowania naukowe: ekologia roślin, ekologii ekosystemów mokradłowych, ochrona przyrody, restytucja zagrożonych gatunków flory torfowisk
więcej »