[ MENU DODATKOWE ]


Akty prawne

 

Zgodnie z ustawą z dn. 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz ustawą z dn. 24 czerwca 2016 r. sprawdzanie pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym odbywać się będzie z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego począwszy od roku akademickiego 2018/2019.