[ MENU DODATKOWE ]


Komunikacja społeczna i negocjacje

« wstecz

 

Nazwa modułu: Komunikacja społeczna i negocjacje – dr hab. Mirosław Murat

 

Opis:

Cały wykład ( 15 godzin) podzielony zostanie na trzy główne bloki tematyczne.

 

Pierwszy blok tematyczny, dotyczył będzie analizy zjawiska komunikowania. Omówione zostaną jej składowe oraz ich rola w procesie interakcji międzyosobowych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie językowi werbalnemu i niewerbalnemu oraz modelom skutecznego słuchania.    

 

Drugi blok tematyczny, dotyczył będzie składowych i procesu budowy wewnętrznie spójnego wizerunku osoby. Jego roli oraz sposobu prezentowanie w przestrzeni społecznej (omówione zostaną sposoby skutecznego  wykorzystanie wizerunku na różnych etapach rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Trzeci blok tematyczny, dotyczył będzie negocjacji. Poddane zostaną analizie składowe przestrzeni negocjacyjnej oraz sposoby prowadzenia skutecznych negocjacji. Dodatkowo omówione zostanie zjawisko konfliktu w negocjacjach oraz metody zapobiegania jego powstaniu i wychodzenia z kryzysu negocjacyjnego.