[ MENU DODATKOWE ]


Koła naukowe /wszystkie wydziały/

« wstecz

Wykaz Studenckich Kół Naukowych działających w UP w Lublinie
- stan na rok 2016

Lp. Nazwa Koła Naukowego Rok rejestracji Opiekun Koła Naukowego Wydział
1.
SKN Biologów
i Hodowców Zwierząt

[ info] [ www ]

Sekcja Rybacka i Akwarystyczna
[ www ]
 
11.03.1986 prof. dr hab. Sławomir Pietrzak Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
2. SKN Biologów
[ www ]
21.03.1986 dr hab. Bożena Denisow Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
3.
SKN Ogrodników
[ www ]
 
Działa od 1964 roku Rejestracja od 21.03.1986 dr hab. Katarzyna Dzida Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
4. SKN Medyków Weterynaryjnych
[ www ]
17.12.1993 prof. dr hab. Antonina Sopińska Wydział Medycyny Weterynaryjnej
5.
SKN Ekologów
[ www ]
 
11.10.1996 dr Magdalena Pogorzelec Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Ogrodnictwa i Architektury
6. SKN Chłodnictwa 03.01.1997 dr inż..Katarzyna Kozłowicz Wydział Inżynierii Produkcji
7. SKN Inżynierii Spożywczej
[ www ]
15.01.1997 prof. dr hab. Leszek Mościcki Wydział Inżynierii Produkcji
8. SKN Technologii Żywności
 http://skntz.up.lublin.pl/
18.11.1998 dr inż. Anna Wirkijowska Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
9. SKN Motoryzacji Rolnictwa 21.04.2000 dr inż. Krzysztof Plizga Wydział Inżynierii Produkcji
10. SKN Informatyków 31.10.2000 dr Arkadiusz Miaskowski Wydział Inżynierii Produkcji
11. SKN Eksploatacji i Zarządzania w Technice Rolniczej http://skneksplo.up.lublin.pl 09.11.2001 dr inż. Artur Przywara, dr inż. Andrzej Kraszkiewicz Wydział Inżynierii Produkcji
12. SKN Biogeochemików 05.07.2002 dr Piotr Skowron Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Wydział Agrobioinżynierii
13. SKN Food Design  2015 mgr inż. Agnieszka Starek  Wydział Inżynierii Produkcji
14.

SKN Fitochemiczne 

 2015 dr hab. Małgorzata Materska Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
15. SKN Ekonomii 15.11.2004 dr Dariusz Staszczak Wydział Agrobioinżynierii
16. SKN Komputerowego Wspomagania Projektowania - CAD
www.kolocad.up.lublin.pl

 

09.05.2005 dr inż. Zbigniew Krzysiak Wydział Inżynierii Produkcji
17. MSKN Architektury
i Ekologii Krajobrazu
[ www ]
20.03.2006 prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Chmielewski Wydział Agrobioinżynierii Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
18. SKN Turystyczno-Krajoznawcze
[ www ]

 

24.03.2006 prof. dr hab. Bogusław Sawicki Wydział Agrobioinżynierii
19.

SKN Kształtowania Środowiska i Architektury Krajobrazu

DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

W 2015

28.03.2006 prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz Wydział Agrobioinżynierii
20 SKN Ochrony Środowiska
[ www ]
08.01.2007 prof. nadz. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
21 SKN Biotechnologów Roślin 10.03.2005 dr Michał Nowak Wydział Agrobioinżynierii
22 SKN Biotechnologii Zwierząt 20.06.2006 dr hab.. Iwona Rozempolska-Rucińska Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
23 SKN Biotechnologów
[ info ]
http://www.sknbiom.up.lublin.pl/
08.01.2007 mgr inż. Hubert Szczerba Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
24 SKN Towaroznawstwa
16.11.2007 dr inż. Grzegorz Szumiło Wydział Agrobioinżynierii
25 SKN Ochrony Roślin  2015 dr inż. Marek Kopacki Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
26 SKN Komputerowe Projektowanie Procesów Inżynierii Spożywczej – CAE 25.11.2008 dr inż. Zbigniew Kobus Wydział Inżynierii Produkcji
27 SKN Inżynierii Środowiska 15.12.2009 dr Maja Bryk Wydział Agrobioinżynierii
28 SKN Architektury Krajobrazu
[ www ]
15.11.2010 dr inż. arch. Małgorzata Sosnowska  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
29 SKN Menadżerów Ogrodnictwa
[ www ]
Zarejestrowane od 29.05.2000 Reaktywacja 28.04.2010 dr inż. Wioletta Wróblewska Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
30

SKN Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

facebook ]

15.03.2011 dr inż. Justyna Libera Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
31. SKN Mikrobiologów "Mikros"   dr Justyna Bohacz Wydział Agrobioinżynierii
32 SKN Ekoenergetyków
[ www ]
18.04.2011 dr Magdalena Kachel-Jakubowska Wydział Inżynierii Produkcji
33

Geodezyjne Koło Naukowe "Equator"

[ www ]

05.05.2011 dr inż. Andrzej Mazur, mgr inż. Patrycja Pochwatka Wydział Inżynierii Produkcji
34

SKN Agronomów

[ www ] 

2015 dr Małgorzata Haliniarz Wydział Agrobioinżynierii
35 SKN Dietetyków 13.06.2012 dr Małgorzata Kostecka Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
36 SKN Sztuki 04.07.2012 dr sztuki Paulina Hortyńska Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
37 SKN Międzywydziałowe
"Planta Medica"

[ www ]
24.10.12 dr Agnieszka Najda Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu i Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
38 SKN Transportu i Spedycji 14.01.13 dr Tomasz Słowik Wydział Inżynierii Produkcji
39

SKN Leśników
[ facebook ] [ www ]

14.01.13 prof.nadz.dr hab.Danuta Urban Wydział Agrobioinżynierii
40 SKN Biochemików Żywności i Żywienia
[ www ] [ facebook ]
6.03.2013 dr inż.Anna Jakubczyk Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
41 SKN Gospodarki
Wodno-Ściekowej
04.04.2013 dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski Wydział Inżynierii Produkcji
42 SKN Rachunkowości i Finansów 17.06.2013 dr Anna Kobiałka Wydział Agrobioinżynierii
43 SKN Gospodarki Przestrzennej 11.12.2013 dr Adam Gawryluk Wydział Agrobioinżynierii
44 Chemiczne Koło Naukowe WODÓR 26.03.2014 dr Daniel Kamiński Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
45

SKN Fizjologii Eksperymentalnej Roślin

DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA

W 2015

05.05.2014 dr inż. Katarzyna Rubinowska Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
46. SKN Sztuki
[ www ]
2010 mgr Paulina Hortyńska Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
47.

Studenckie Koło Naukowe Projektowania i Druku Przestrzennego

  mgr inż. Jarosław Tatarczak Wydział Inżynierii Produkcji
48.

SKN Mikrobiologów
"Mikrobios"

[ www ]

2015.05.19 dr Justyna Bohacz Wydział Agrobioinżynierii
49. Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością 2015 dr Łukasz Kopiński Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
50. SKN Zrównowazonego Rozwoju Personalnego 2015 dr inż. Anna Kaczorowska Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
51. Międzywydziałowe SKN Ergonomii i BHP 2015 dr hab. Halina Pawlak Wydział Inżynierii Produkcji
52. SKN Zarządzania i Ekonomii 2015 dr hab. Monika Stoma Wydział Inżynierii Produkcji
53. SKN Roślinnych Kultur Tkankowych i Architektury Krajobrazu 2015 dr inż. Marzena Parzymies Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
54. SKN Bioenergetyków 2016 prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz oraz prof. dr hab. Ignacy Niedziółka Wydział Inżynierii Produkcji
55. SKN Analityków Środowiska 2017 dr inż. Kamila Rybczyńska-Tkaczyk Wydział Agrobioinżynierii