[ MENU DODATKOWE ]


Przewody

22.03.2014
AAAAAAAAAAA AAAAAAA AAAAAAAAAAAA
10.09.2008
Temat: Immunoreaktywność i aktywność przeciwutleniająca jako konsumpcyjne wyróżniki jakości jabłek i ich przetworów.
24.09.2007

Autor: dr Monika Sujka
Temat: Wpływ hydrolizy enzymatycznej na zmiany struktury wybranych skrobi natywnych
Promotor: dr hab. Jerzy Jamroz prof. nadzw., Akademia Rolnicza w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Fortuna, Akademia Rolnicza w Krakowie
prof. dr hab. Zbigniew Rzedziecki, Akademia Rolnicza w Lublinie
Data publicznej obrony: 24.09.2007
Data uzyskania stopnia: 07.11.2007
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: analiza żywności

21.03.2007

Autor: dr inż. Sylwia Pisarek - Piotrowska

Temat: Owies w produkcji wyrobów mięsnych

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Akademia Rolnicza w Lublinie

Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Uchman, Akademia Rolnicza w Poznaniu

prof. dr hab. Barbara Baraniak, Akademia Rolnicza w Lublinie

Data publicznej obrony: 21.03.2007

Data uzyskania stopnia: 21.03.2007

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Specjalność: technologia mięsa

14.12.2006

Autor: dr inż. Agnieszka Pawlas
Temat: Badania nad zastosowaniem technologii ekstruzji
do utylizacji odpadowych surowców mięsnych
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Rzedzicki, Akademia Rolnicza w Lublinie
Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Achrem - Achremowicz, Akademia Rolnicza w Krakowie
prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Akademia Rolnicza w Lublinie
Data publicznej obrony: 14.12.2006
Data uzyskania stopnia: 17.01.2007
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia
Specjalność: technologia zbóż

07.11.2006

Autor: dr inż. Monika Michalak-Majewska

Temat: Badania wartości żywieniowej i technologicznej wybranych odmian jęczmienia jarego

Promotor: prof. dr hab. Ewa Makarska, Akademia Rolnicza w Lublinie

Recenzenci: prof. dr hab. Łucja Fornal, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Barbara Baraniak, Akademia Rolnicza w Lublinie

Data publicznej obrony: 07.11.2006

Data uzyskania stopnia: 06.12.2006

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Specjalność: chemia i przetwórstwo zbóż

19.09.2006

Autor: dr inż. Bartosz Sołowiej

Temat: Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne analogów serów topionych z dodatkiem preparatów serwatkowych

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Mleko, Akademia Rolnicza w Lublinie

Recenzenci: dr hab. Krzysztof Surówka, prof. nadzw., Akademia Rolnicza w Krakowie

prof. dr hab. Barbara Baraniak, Akademia Rolnicza w Lublinie

Data publicznej obrony: 19.09.2006

Data uzyskania stopnia: 20.09.2006

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Specjalność: technologia mleka