[ MENU DODATKOWE ]


Opłaty za studia. Kredyty studenckie.

« wstecz

 

 

Opłaty za studia i usługi edukacyjne

w roku akademickim 2019-2020:

 

 

Zarządzenie [14/2019] z dnia 01.04.2019 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

 

 

Uchwała [55/2018-2019] z dnia 29.03.2019 w sprawie zasad odpłatności za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

 

 


 

Opłaty za studia i usługi edukacyjne

w roku akademickim 2017-2018:

 

 
 

Uchwała nr 50/2016-2017 Senatu UP w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych magisterskich w UP w Lublinie w roku akademickim 2017-2018.

  


 

Zarządzenie  31/2017 z dnia 29.05.2017 w sprawie  wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2017/2018

 


 

Starsze zarządzenia i uchwały

« wstecz

Uchwała nr 38/2015-2016 Senatu UP w Lublinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych magisterskich w UP w Lublinie w roku7 akademickim 2016-2017.

 


 

Zarządzenie  17/2016 z dnia 05.05.2016 w sprawie  wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie 71/2015 z dnia 16.12.2015 w sprawie wprowadzenia Zasad dochodzenia i egzekwowania należności od studentów z tytułu świadczonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie usług edukacyjnych

 

 


 

Zarządzenie 66/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie zmieniające zarządzenie Rektora nr 29 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat  za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2015/2016