logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaAktualności

18.04.2020

 

 

INSTRUKCJA REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU 2019/2020:

 

1. Studenci, którzy mają obowiązek zrealizowania praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 powinni do dnia 20 czerwca 2020 r. zgłosić do Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji za pomocą poczty elektronicznej: dokładny adres Zakładu pracy, telefon do Zakładu pracy oraz termin praktyki (termin powinien być ustalony pomiędzy 1 lipca a 15 września 2020 r.). Zakład pracy powinien umożliwiać realizację praktyki zgodnie z Ramowym Programem Praktyki dla danego kierunku studiów. Wymiar praktyk dla poszczególnych kierunków studiów jest podany w zakładce obok. Informacje proszę zgłaszać na n/w adres e-mail: ksztalcenie@up.lublin.pl

 

2. Po zgłoszeniu przez studenta miejsca i terminu praktyki, pracownik Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji prześle 2 egzemplarze Porozumienia.

 

3. Po odesłaniu  1 podpisanego egzemplarza Porozumienia, pracownik Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji prześle na adres korespondencyjny studenta dzienniczek praktyk.

 

4. W czasie realizacji praktyki student powinien szczegółowo opisać wykonywane czynności w dzienniczku praktyk

 

5. Egzaminy z praktyk zawodowych w formie ustnej przed Komisją Egzaminacyjną odbędą się w terminie 15 -30 września 2020 r. Szczegółowe terminy egzaminów dla poszczególnych kierunków studiów znajdują sie w zakładce obok.