Menu

18.09.2020
Witamy, zapraszamy do kontaktu z Panią Magdaleną Bohuniuk - psychologiem i doradcą zawodowym
18.09.2020

 Szanowni Państwo,

 

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zawiesił na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19..

Z tego powodu wszystkie zaplanowane na marzec szkolenia w ramach projektu "Zintegrowany Program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie" nie będą realizowane.

 

Jednocześnie zapraszamy do kontaktu drogą mailową z doradcami zawodowymi Biura Kształcenia Prtaktycznego i Rozwoju Kompetencji we wszystkich sprawach związanych z doradztwem zawodowym:

1. Magdalena Bohuniuk, adres e-mail: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl

2. Dorota Piekutowska, adres e-mail: dorota.piekutowska@up.lublin.pl

3. Lech Szafrański, adres e-mail: lech.szafranski@up.lublin.pl

                                                                                               Serdecznie zapraszamy!

18.09.2020
Serdecznie zapraszamy studentów kierunków powiązanych z obszarami sztuka + projektowanie + nauka i badania do udziału w programie rezydencji naukowo-artystycznej ART + DESIGN + SCIENCE. 
14.09.2020

Zarząd GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w
Europie Środkowej i Wschodniej informuje o otwartej rekrutacji na stypendia do Niemiec w
semestrze letnim 2021.
Załączamy także dokument PDF, w którym opisane są szczegółowo warunki naszego stypendium.

Warunki uczestnictwa.pdf

11.09.2020
Rozpoczął się nabór na kolejną  edycję do programu Ambasador Marki Grupy Azoty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem: https://grupaazoty.com/ambasador-marki
02.09.2020
PepsiCo zachęca absolwentów, aby odważyli się na więcej, dołączając do programu stażowego „Dare To Do More”
02.09.2020

W związku z realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej Miejski Urząd Pracy w Lublinie uprzejmie informuje, iż aktualnie posiada środki finansowe na organizację staży i szkoleń dla osób bezrobotnych. Szkolenie, zakończone egzaminem zewnętrznym, pozwala nabyć, podwyższyć lub dostosować kompetencje i kwalifikacje do obecnego rynku pracy. Staż daje szansę  nabycia praktycznych umiejętności zawodowych na określonym przez pracodawcę stanowisku pracy. Za czas odbywania szkolenia i stażu przysługuje stypendium, a warunkiem skorzystania z oferty jest rejestracja w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać: 

- na stronie internetowej www.muplublin.praca.gov.pl

- telefonicznie pod nr tel. 81 466 52 52, 81 466 52 44

- wysyłając zapytanie na adres : praca@mup.lublin.pl

Plakat.pdf