Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Gradziuk Barbara

« wstecz


 

Dr inż. Barbara Gradziuk

 

Stanowisko: adiunkt
Katedra Zarządzania i Marketingu
Jednostka: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
Telefon: +48 81 461 00 61 w. 196
 

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (decyzją Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie).  Absolwentka Wydziału Rolniczego (specjalność ekonomika rolnictwa)  Akademii Rolniczej w Lublinie, studiów podyplomowych w zakresie: Negocjacje i Mediacje (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie) oraz Podyplomowych Studiów Socjologii Wsi (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Od 01 października 2015 r. adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu Wydziału Agrobioinżynierii, wcześniej w Katedrze Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu Wydziału Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zainteresowania naukowe dotyczą wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,  procesów dostosowawczych gospodarstw rolniczych do zmian warunków gospodarowania, ekonomiczno-organizacyjnych aspektów funkcjonowania turystyki wiejskiej oraz gospodarki niskoemisyjnej. Autorka ponad 70 publikacji naukowych i popularno-naukowych, promotor wielu prac magisterskich i inżynierskich.

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego VII Międzynarodowego Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Współorganizatorka corocznych Międzynarodowych Warsztatów Ekonomistów Rolnych. W kadencji 2012-2016 członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

W trakcie pracy naukowo-dydaktycznej wyróżniona nagrodami indywidualnymi III stopnia JM Rektora UP w Lublinie za osiągnięcia naukowe w latach 2006-2008 oraz za osiągnięcia organizacyjne w roku 2014. Odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 


 

Wybrane publikacje:
 
1.  An Attempt to Evaluate Absorption of the Funds from the Operational Program Infrastructure and Environment within Action “Generation of Energy from Renewable Sources”, wspólautor Piotr Gradziuk. Barometr Regionalny, tom 15, nr 1, 2017, s. 7-16.
 

2.  Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej – wyzwania i szanse dla obszarów wiejskich, współautor Piotr Gradziuk. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIX, z. 4, s. 71-78.

 

3.  Economical end ecological  efficiency of solar systems (A Case Study at the Communes Gorzkow and Rudnik) współautor Piotr Gradziuk. Barometr Regionalny, t. XIV, nr 3, 2016, s. 179–185

 

4.  Ranga odnawialnych źródeł energii w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej, współautor Piotr Gradziuk. Roczniki Naukowe  SERiA, t. XVIII, z. 3, 2016, s. 89-94.

 

5. Gospodarka niskoemisyjna – nowe wyzwanie dla gmin wiejskich, współautor Piotr Gradziuk. Wieś i Rolnictwo nr 1, 2016, s. 105-126.

 

6. Postawy i zachowania producentów oraz nabywców względem żywności lokalnej. Roczniki Naukowe  SERiA, t. XVII, z. 3, 2015, s. 96-102.

 

7. Foreign Trade of Biomass for Energy Purposes in Poland in the Years 2008-2014. współautor Piotr Gradziuk. Barometr Regionalny, t. 13,  nr 3, 2015, s. 153-159.

 

8. LEADER Programme as a tool of promoting rural development (case study). Barometr Regionalny, t. 12, nr 1, 2014, s. 65-77.

 

9. Postawy mieszkańców wsi wobec odnawialnych źródeł energii. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVI, z. 4, 2014, s. 103-108.

 

10. Agricultural farms’ adaptation and adjustment processes to changing economic environment in Poland (case study of one farm), współautor Grzegorz Kłyż. Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia nr 10 (3), 2011, s. 39-50.

 

11. Rola turystyki w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu zamojskiego. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 7, 2011, s. 23-28.

 

12. Kapitał ludzki elitarnych gospodarstw rolniczych. Wieś i Rolnictwo nr 2, 2008, s. 86-103. 

13. Gospodarstwa rolnicze osiągające sukcesy gospodarcze. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr  4, 2006, s. 59-77.     

 

14. Dostosowanie gospodarstw rolniczych do wyzwań gospodarki rynkowej. [W]: Procesy dostosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej. Red. naukowa B. Klepacki. Wyd. SGGW, Warszawa, 2005, s. 102-111.

 

15. Możliwości i uwarunkowania osiągnięcia sukcesu w rolnictwie. [W]: Procesy dostosowawcze przedsiębiorstw agrobiznesu do gospodarki rynkowej. Red. naukowa B. Klepacki. Wyd. SGGW, Warszawa, 2005, s. 179-195.

 

 

ilustracjaGradziuk Barbara PhD, Engineer - The academic degree of Doctor of Economic Sciences, Faculty of Agricultural Economics at the Warsaw University of Life Sciences – SGGW. A graduate of Agricultural Faculty at Agricultural University of Lublin ... | more 
więcej »