wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
E-książka

« wstecz

 

Biologically active compounds of plant origin in medicine

pod red. Mirosławy Chwil i Michała M. Skoczylasa
Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-332-0 on-line, ss. 151

DOI: 10.24326/mon.2020.10

otwarty dostęp
 

 

 
   

Kultura bezpieczeństwa w produkcji żywności koncepcja i pomiar

Eugenia Czernyszewicz
Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-321-4, ss. 208

cena: 39,-
 

Publikację można także zakupić w wersji elektronicznej w serwisie IBUK.PL:
https://www.ibuk.pl/fiszka/238319/kultura-bezpieczenstwa-w-produkcji-zywnosci.html

ISBN 978-83-7259-322-1 on-line

DOI: 10.24326/mon.2020.3

 
   

Wypadkowość w przemyśle opakowań
Grzegorz Tatar, Franciszek Kluza, Dariusz Góral, Katarzyna Kozłowicz
Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-328-3 on-line, ss. 136
DOI: 10.24326/mon.2020.7
 

Publikację można zakupić w serwisie IBUK.PL:
https://www.ibuk.pl/fiszka/238516/wypadkowosc-w-przemysle-opakowan.html

 

 
   

Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej, t. 1
pod red. Witolda Chabuza i Bożeny Nowakowicz-Dębek

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-330-6 on-line, ss. 175
DOI: 10.24326/mon.2020.9
otwarty dostęp

 
   

Zagrożenia środowiska i bezpieczeństwo żywności, t. 1
pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt
Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-329-0 on-line, ss. 118
DOI: 10.24326/mon.2020.8
otwarty dostęp

 
   

Wybrane zagadnienia z zakresu przemysłu spożywczego

oraz zarządzania i inżynierii produkcji, t. 1

pod red. Marka Babicza i Kingi Kropiwiec Domańskiej

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-326-9 on-line, ss. 130

DOI: 10.24326/mon.2020.5

otwarty dostęp

 
   

Problemy i wyzwania współczesnego rolnictwa

oraz ochrony środowiska, t. 1 

pod red. Marka Babicza

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-327-6 on-line, ss. 130

DOI: 10.24326/mon.2020.6

otwarty dostęp

 
   

Oddziaływanie ekstraktów roślinnych na drobnoustroje

Anna Krzepiłko, Monika Kordowska-Wiater, Bożena Sosnowska, Monika Pytka

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-325-2 on-line, ss. 112

DOI: 10.24326/mon.2020.4

otwarty dostęp

 
   

Przegląd badań prowadzonych w studenckich kołach naukowych

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-319-1 on-line, ss. 193

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

DOI: 10.24326/srzp.2020.2

otwarty dostęp

   

Przegląd badań prowadzonych przez doktorantów

Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-318-4 on-line, ss. 59

seria Środowisko – Roślina – Zwierzę – Produkt

DOI: 10.24326/srzp.2020.1

otwarty dostęp

 
   

Przewodnik do ćwiczeń z biotechnologii leśnej
pod red. Krzysztofa Kowalczyka, autorzy: Krzysztof Kowalczyk,

Magdalena Sozoniuk, Katarzyna Masternak, Jacek Gawroński,

Katarzyna Głębocka, Magdalena Dyduch-Siemińska
Lublin 2020, ISBN 978-83-7259-314-6 on-line, ss.119

 

Publikację można kupić w serwisie IBUK.PL:

https://www.ibuk.pl/szukaj/list/biotechnologia_le%C5%9Bna.html

 
   

 

Współczesne badania nad stanem środowiska
i leczniczym wykorzystaniem roślin

pod red. Mirosławy Chwil i Michała M. Skoczylasa

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-310-8 on-line,  ss. 146

DOI: 10.24326/mon.2019.2

otwarty dostęp

 

 

 

 

   

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności

Tom 1. Wymiar ekonomiczno-strukturalny

Anna Nowak, Tomasz Kijek, Artur Krukowski

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-307-8 on-line, ss. 118

otwarty dostęp

 
   

Polskie rolnictwo wobec wyzwań współczesności

Tom 2. Wymiar społeczny i środowiskowy

Armand Kasztelan, Anna Nowak, Barbara Bujanowicz-Haraś

Lublin 2019, 978-83-7259-309-2 on-line, ss. 129

otwarty dostęp

   

Międzynarodowa konferencja naukowa

"Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze"

Książka streszczeń referatów i posterów

Zamość 22-24 maja 2019 r.

pod red. Haliny Lipińskiej i Mariusza Kulika

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-299-6 on-line, ss. 141

otwarty dostęp

   

Zbiór testów z biochemii

pod red. Witolda Kędzierskiego

autorzy: Krzysztof Kowalik, Mateusz Kopeć, Sylwia Sajdak

oprac. graf. wzorów i przemian: Michał Danielak

Lublin 2019, ISBN 978-83-7259-2291-0 on-line, ss. 170

 

Publikację można zakupić w serwisie IBUK.PL:

https://www.ibuk.pl/fiszka/202242/zbior-testow-z-biochemii.html

 

Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych
Agnieszka Izabela Baruk, Sebastian Białoskurski, Anna Goliszek, Anna Iwanicka, Agnieszka Komor, Grzegorz Wesołowski
2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-261-3, ss. 188, cena 34,-
 
Publikację można kupić także w wersji elektronicznej w serwisie IBUK.PL: 
 

 

 

Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej

pod red. Witolda Chabuza i Bożeny Nowakowicz-Dębek

Lublin 2018, ISBN 978-83-7259-281-1 on-line, ss. 180

otwarty dostęp

 

   

Biogospodarka i środowisko 

pod red. Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza

Lublin 2018, ISBN 978-83-7259-280-4 on-line, ss. 120

otwarty dostęp

 

LXXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

 

Wyzwania zootechniki w warunkach rolnictwa zrównoważonego. 

Streszczenia

Lublin 2018, ISBN 978-83-7259-279-8 on-line, DOI: 10.24326/ptz.2018.1, ss. 260

otwarty dostęp