[ MENU DODATKOWE ]


Dział Kadr i Płac

03.12.2018

 

 

Komunikat w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich


 

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. W związku z tym: pracownik, któremu lekarz wystawi e-zwolnienie ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia bezpośredniego przełożonego o otrzymaniu e-zwolnienia, a ponadto jeżeli jest to e-zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny pracownik ma obowiązek dostarczenia do Działu Finansów i Płac „Oświadczenia do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego" /druk ZUS Z-15A lub Z-15B, dostępny na stronie internetowej Uczelni lub ZUS-u/.

 

Zwolnienie lekarskie pracownika pokrywające się z okresem wcześniej zaplanowanego urlopu wypoczynkowego powoduje anulowanie tego urlopu, natomiast zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny pokrywające się z okresem wcześniej zaplanowanego urlopu wypoczynkowego nie będzie rozliczone, a urlop uznany za wykorzystany.

 

Proszę Kierowników Jednostek Organizacyjnych o zapoznanie z treścią Komunikatu podległych pracowników. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Działem Spraw Pracowniczych. 

 

Kanclerz

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 


« wstecz