BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Etologii Zwierząt

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Monika Budzyńska, profesor uczelni dydaktyczny
tel. 81-445-68-07
e-mail: monika.budzynska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

  • mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska, asystent badawczo-dydaktyczny
  • mgr inż. Joanna Kapustka, asystent badawczo-dydaktyczny

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Ludwika Blaim, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-35

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Maria Tietze, profesor emerytowany