BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

Kierownik: dr hab. Mirosław Karpiński, adiunkt badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-39
e-mail: miroslaw.karpinski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Asystenci

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Elżbieta Mazurek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-35
    e-mail: elzbieta.mazurek@up.lublin.pl
  • inż. Jacek Sokołowski, starszy technik