BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Bioindykacji Środowiska

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr Radosław Ścibior, adiunkt badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-66-73
e-mail: radoslaw.scibior@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Witold Wawrzkiewicz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-64