Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Białoskurski Sebastian

« wstecz


 

Dr inż. Sebastian Białoskurski

 

Stanowisko: asystent

Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu, Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych

Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20 -262 Lublin

Telefon. 81 461 00 61 w. 194
 

Studia w Akademii Rolniczej w Lublinie na Wydziale Rolniczym, kierunek Rolnictwo (specjalność Agrobiznes) w latach 2000 – 2006. Praca w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie od 2008 roku.

Praca doktorska obroniona na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w 2013 roku. Obecnie pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze Zarządzania i Marketingu na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zainteresowania naukowe obejmowały początkowo tematykę marketingu produktów żywnościowych. Od 2013 roku badania naukowe koncentrują się wokół problematyki innowacji produktowych oraz marketingowych (nowych wyrobów, nowatorskich rozwiązań handlowych, usługowych) w kontekście ich wpływu na postrzeganie oferty/oferentów produktów spożywczych przez nabywców finalnych.

 

Autor ponad 25 publikacji naukowych (w tym artykułów, autor rozdziału oraz współautor monografii), promotor 8 prac inżynierskich. 

 

 


 

ilustracjaSebastian Białoskurski PhD Engineer - A graduate of Agricultural Faculty at Agricultural University of Lublin within 2000-2006, Agribusiness specialization. Since 2008 a member of science–didactic staff in The University of Life Sciences in Lublin. ... | more 
więcej »