WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Badania

« wstecz

Główne kierunki badań:

 

Tematyka badawcza Katedry i Kliniki stanowi odzwierciedlenie problemów występujących w gospodarstwach drobno i wielkotowarowych. Są to: zaburzenia płodności, schorzenia gruczołu mlekowego oraz patologia porodu i okresu okołoporodowego u zwierząt gospodarskich i towarzyszących człowiekowi. W obrębie wymienionych problemów realizowane są lub były następujące grupy tematyczne: czynniki etiologiczne, patogeneza i terapia schorzeń gruczołu mlekowego u krów; etiologia, diagnostyka, leczenie i profilaktyka zapaleń wymion u owiec; występowanie, przyczyny i leczenie jałowości u bydła; fizjologia i patologia ciąży, porodu i okresu poporodowego u samic zwierząt domowych; badania dotyczące: niepłodności immunologicznej u krów oraz sposobów przywracania im płodności, syndromu MMA u świń, jakości mleka dostarczanego przez rolników indywidualnych, ropomacicza u suk, diagnostyki i leczenia grzybiczych zapaleń wymion u krów, stymulacji mechanizmów odporności nieswoistej u bydła, koni, owiec, psów i świń w zapobieganiu schorzeniom gruczołu mlekowego, schorzeniom okresu okołoporodowego oraz chorobom noworodków.

 

Działalność kliniczna:

 

Klinika prowadzi dyżury lekarskie i leczenie stacjonarne wszystkich gatunków zwierząt. Jest także ośrodkiem konsultacji dla lekarzy praktyków, izby lekarsko-weterynaryjnej i weterynaryjnych zakładów farmaceutycznych. Katedra prowadzi podyplomowe studium specjalizacyjne z rozrodu zwierząt oraz szkolenia dla hodowców, w których czynnie uczestniczą wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni.