Menu

Erasmus Charter/PIC

« wstecz

Karta Uczelni Erasmusa

 

Do udziału w programie Erasmus+ uprawnia szkoły wyższe tzw. Karta Erasmusa Szkolnictwa Wyższego  (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE), nadawana przez Komisję Europejską.

 

Jest ona dokumentem, który uprawnia do ubiegania się o fundusze na działania, które uczelnia może realizować w programie Erasmus+ w ramach mobilności edukacyjnych, partnerstw strategicznych – kluczowych akcji nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej. Naszej Uczelni została przyznana rozszerzona Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020.

 

Numer Karty Erasmusa Szkolnictwa Wyższego:  69604-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

 

 

[Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego - UP w Lublinie]

 

 

Kod uczelni Erasmusa (Erasmus ID/ Erasmus Code): PL LUBLIN04

 

PIC: 997539756

 

 

 

Narodowa Agencja

 

W Polsce rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji