Menu

Erasmus Policy Statement

« wstecz

ERASMUS POLICY STATEMENT 2021-2027

 

 

Chcąc uczestniczyć w programie Erasmus+ w latach 2021-2027, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie złożył wniosek do Education, Audiovisual and Culture Executive Agency w Brukseli w celu uzyskania Karty Erasmusa Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Educatiion, ECHE). Po zatwierdzeniu wniosku przyznana zostanie Uczelni Karta nadająca Uczelni prawo uczestnictwa w programie Erasmus+.

 

Deklaracja Polityki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie związana z realizacją programu Erasmus+ (Erasmus Policy Statement, EPS) jest ważną częścią tego wniosku i obejmuje całość uczelnianej strategii w ramach realizacji projektów oferowanych przez program Erasmus+.

 

[DO POBRANIA - ERASMUS POLICY STATEMENT 2021 - 2027]