Menu

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

« wstecz

 

 

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) to organizacja wspierająca międzynarodową wymianę akademicką. Od samego początku swojej działalności łączy ludzi i świat nauki. DAAD jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. Organizacja ta aktywnie angażuje się w proces internacjonalizacji niemieckich uczelni, wspiera inicjatywy promujące germanistykę i język niemiecki z granicą, współpracuje z państwami rozwijającymi się, inspirując w zakresie nauki, oświaty i rozwoju.  

 

Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
tel.: +48 22 395 54 00
e-mail:
daad@daad.pl

 

Szczegółowe informacje: [DAAD]

 

[Stypendia DAAD: najczęściej zadawane pytania]

 

[Informacje na temat zaświadczeń językowych

 

Ważne wskazówki:

·      Wszystkie programy stypendialne objęte są obowiązkiem złożenia aplikacji poprzez portal DAAD. Wszystkie szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie www.daad.pl.

·      Kandydaci ubiegający się o stypendia za pośrednictwem portalu DAAD powinni wysłać do biura DAAD w Warszawie lub w Bonn (w zależności od programu stypendialnego) wydruk aplikacji wygenerowany przez portal. Ilość egzemplarzy uzależniona jest od danego stypendium.

·      Problemy techniczne z portalem DAAD należy zgłaszać w języku angielskim lub w języku niemieckim pod adres: portal@daad.de

·      Złożone dokumenty aplikacyjne pozostaną w DAAD. Dane kandydatów zostaną przetworzone i zapamiętane (w celach potrzebnych do opracowania aplikacji kandydata) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

·      Komisji kwalifikacyjnej przedłożone zostaną tylko kompletne wnioski, spełniające wszystkie kryteria formalne.

 

Źródło: www.daad.pl