Menu

Fundacja Kościuszkowska

« wstecz

 

 

 

Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation) została założona w Nowym Jorku w 1925 r. Od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.

 

Program stypendialny skierowany jest do naukowców: 

 

·         posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań,

·         posiadających polskie obywatelstwo,

·         zamieszkałych na stałe w Polsce.

 

O stypendium na kilkumiesięczne badania w dowolnym ośrodku naukowym w USA, może starać się każdy zainteresowany: od doktoranta na początku drogi naukowej do profesora zwyczajnego.

 

Fundacja Kościuszkowska przyznaje środki na:

·        granty badawcze, wyjazdy badawcze, prowadzenie wykładów oraz staże naukowe i staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.

 

Stypendia Fundacji przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania kandydata/ki (np. koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także w uzasadnionych przypadkach podróże krajowe) w trakcie prowadzonych badań naukowych, doskonalenia warsztatu badawczego.

 

[KF SCHOLARSHIP PROGRAMS

 

[EXCHANGE PROGRAM TO THE UNITED STATES

 

 

Nabór wniosków do "EXCHANGE PROGRAM TO THE UNITED STATES" na rok akademicki 2021/2022 trwa do 15 listopada 2020 r.

 

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie zachęcają do śledzenia strony, w której znajdują się wszystkie szczegółowe informacje:

 

[FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA] 

 

Źródło: www.thekf.org