Menu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

« wstecz

 

 

 

 

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zajmuje się wspieraniem wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Agencja prowadzi wsparcie mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej z Polski oraz z zagranicy.

NAWA prowadzi również wsparcie indywidualnej mobilności akademickiej, ukierunkowanej na wzrost potencjału dydaktycznego i naukowego. Wspiera również proces umiędzynaradawiania oferty programowej polskich uczelni oraz promuje polskie szkolnictwo wyższe.

Agencja przyznaje środki finansowe:

·         studentom i doktorantom,

·         uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim,

·         pracownikom uczelni lub jednostek naukowych,

·         osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora,

·         osobom kierowanym za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego,

·         uczelniom oraz jednostkom naukowym,

·         organizacjom pozarządowym oraz jednostkom sektora finansów publicznych podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

 

"Science in Poland in 34 Snapshots" – jest to publikacja wydana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W książce zaprezentowano polską naukę w 34 „fotograficznych migawkach”. Zostały opisane osiągnięcia indywidualnych naukowców, zespołów naukowych z różnych dziedzin nauki oraz infrastruktura badawcza.

Celem publikacji jest promocja polskiej nauki, badaczy, uniwersytetów, instytutów naukowych i badawczych za granicą.

 

Zapraszamy do lektury: [Science in Poland in 34 Snapshots]

 

 

Źródło: nawa.gov.pl 

 

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszają do zapoznania się z harmonogramem programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w 2020 roku. 

 

[ DO POBRANIA - Harmonogram realizacji programów NAWA w 2020 roku ]