banner
banner
banner
Menu

Konferencja

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

w konferencji podsumowującej realizację projektu:

Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae

w siedliskach torfowiskowych

 

organizowanej w dniach: 04-06.06.2020 r.


w ramach projektu nr POIŚ 02.04.00-00-0008/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in situ i ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, 2017-2020

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

TYTUŁ / STOPIEŃ NAUKOWY

 

INSTYTUCJA / UCZELNIA

 

 

WYDZIAŁ / KATEDRA / INSTYTUT

 

 

TEL. KONTAKTOWY (KOMÓRKOWY)

 

E-MAIL

 

ADRES KORESPONDENCYJNY

 

 

REFERAT

[   ]   TAK

[   ]   NIE

POSTER – wersja elektroniczna

[   ]   TAK

[   ]   NIE

Tytuł referatu:

 

 

Imię i nazwisko autora/autorów referatu:

Prelegent:

Tytuł POSTERU:

 

 

Imię i nazwisko autora/autorów posteru:

OŚWIADCZENIA

1.      Zobowiązuję się do uczestnictwa w konferencji.

2.      Przyjmuję pełną odpowiedzialność za treści prezentowane przeze mnie w ewentualnym referacie lub/i posterze.

3.      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konferencji, wyłącznie do celów organizacyjnych konferencji.

[   ]   Posiłki tradycyjne

[   ]   Posiłki wegetariańskie

Data:                                                                         Podpis:

 

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy przesłać do dnia 15.02.2020 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: salixup@gmail.com  lub barbara.banach@up.lublin.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w konferencji decydować będzie kolejność Państwa zgłoszeń.

 

 

« wstecz