Menu

Ubezpieczenie

« wstecz

 

PLIK DO POBRANIA:

Ubezpieczenie - oświadczenie 

 

 

Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego ważnego w kraju pobytu:

  • w krajach UE - karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie,
  • w krajach nie będących w UE - indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie do EKUZ.

 

W przypadku, gdy uczestnik nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w polskim NFZ również jest zobowiązany do wykupienia indywidualnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z zakresem swojego ubezpieczenia.

 

Kartę EKUZ można uzyskać samodzielnie lub za pośrednictwem Biura Wymiany Akademickiej (warunek - złożenie dokumentów w terminie 1. miesiąca przed rozpoczęciem mobilności) Małgorzata Cegiełko, I piętro, p. 107, budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie. 

 

W tym celu należy złożyć dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 (w formie  papierowej) dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (druk US-3) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 podpisuje tylko Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 
  2. SCAN (w wersji elektronicznej) wypełnionego i podpisanego przez pracownika Wniosku do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

 

Kartę EKUZ można odebrać przed mobilnością osobiście w Narodowym Funduszu Zdrowia (okazując dowód osobisty). Karta EKUZ może również zostać przez NFZ wysłana pocztą na wskazany przez Państwa adres we wniosku do NFZ.