banner
banner
banner
Menu

Aktualności

05.06.2019

Rozpoczęcie prac związanych z uziemieniem budynku

27.05.2019

Rozpoczęcie wykonania prac związanych z dociepleniem ścian fundamentowych styropianem

13.05.2019

Rozpoczęcie realizacji robót przez wykonawcę. 

Obecnie realizowane są prace związane z izolacją budynku oraz roboty rozbiórkowe.

24.04.2019

Wprowadzenie wykonawcy na budowę.

18.04.2019

Podpisanie umowy na wykonanie robót remontowo-budowlanych.

11.03.2019

Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót.

[ informacje szczegółowe ]

15.11.2018

Podpisanie umowy o dofinansowanie nr RPLU.05.02.00-06-0048/17-00