banner

Komitet Organizacyjny

« wstecz

 • prof. dr hab. Andrzej Wernicki  – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

Tel. : +48 81 445 60 32; e-mail: andrzej.wernicki@up.lublin.pl

 • prof. dr hab. Ryszard Bobowiec - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Tel.: +48 81 445 66 65; fax: +48 81 445 60 24; e-mail: ryszard.bobowiec@up.lublin.pl

 • prof. dr hab. Krzysztof SzkucikV-ce Przewodniczący do spraw wydawniczych

Tel. : + 48 81 445 69 00; e-mail: krzysztof.szkucik@up.lublin.pl

 • dr hab. Urszula Kosior-Korzecka prof. Uczelni - Organizator Konferencji Naukowej

Tel.: +48 81 445 67 83; e-mail: urszula.korzecka@up.lublin.pl

 • dr hab. Marta WójcikSekretarz 

Tel : +48 81 445 67 74; e-mail: marta.wojcik@up.lublin.pl

 • dr hab. Sylwester Kowalik  – Skarbnik

Tel.: +48 81 445 67 95; tel. kom. 608 450 793; e-mail: sylwester.kowalik@up.lublin.pl

 • dr Zbigniew Bełkotzastępca skarbnika

Tel.: +48 81 445 69 35; e-mail: zbigniew.belkot@up.lublin.pl

 • dr hab. Marek BieńkoProwadzący stronę internetową 75-lecia WMW

Tel.: +48 81 445 69 30; e-mail: marek.bienko@up.lublin.pl

 

Osoby odpowiedzialne za organizację spotkania towarzyskiego

 • dr hab. Anna Zacharko-Siembida

Tel. : +48 81 445 69 43; e-mail: asiembida13@wp.pl

 • dr Małgorzata Matysek

Tel.: +48 81 445 65 82; e-mail: malgorzata.matysek@up.lublin.pl

 • dr Radosław Szalak

Tel : +48 81 445 65 78; e-mail: radek.szalak@up.lublin.pl