banner

Program Uroczystości

« wstecz

Program uroczystości
75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

Program of the 75th Anniversary Celebrations of the Faculty of Veterinary Medicine,  University of Life Sciences in Lublin

 

 

[ 19.09.2019 r. - czwartek ]

September 19th, 2019 (Thursday)

 

 

08.00 - 18.00

Rejestracja uczestników Jubileuszu oraz Konferencji – Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt, ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin (I piętro, hol )

 

9:00 – 13.00 – Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Aula Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt, ul. Głęboka 30

Ceremonial Session of the Faculty of Veterinary Medicine Council - Lecture Hall, Innovative Center of Animal Pathology and Therapy, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 30

 

 • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i nadanie Auli Innowacyjnego Centrum Patologii  i Terapii Zwierząt imienia Prof. dr. hab. h.c. multi Stanisława Wołoszyn 
 • Unveiling of commemorative plaque and dedication of the Hall in the Innovative Center of Pathology and Animal  Therapy in honour of Prof. dr. hab. h.c. multi Stanisław Wołoszyn

 

 • Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie - Prof. dr hab. h.c. multi Zygmunta Litwińczuka
 • Address by the Rector of the University of Life Sciences in Lublin - Prof. dr. hab. h.c. multi Zygmunt Litwińczuk

 

 • Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego - Prof. dr. hab. Ryszarda Bobowca: „Osiągnięcia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie”
 • “Achievements of the Faculty of Veterinary Medicine in Lublin” - Prof. dr. hab. Ryszard Bobowiec

 

 • Nadanie tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  Prof. dr. hab. Tomaszowi Janowskiemu (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Awarding the title of Honorary Professor of the University of Life Sciences in Lublin to Prof. dr. hab. Tomasz Janowski from the University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

 • Wykład Prof. dr. hab. Tomasza Janowskiego: ”Aktualne zadania medycyny weterynaryjnej”
 • Lecture by Prof. dr. hab. Tomasz Janowski: “Current tasks of veterinary medicine”

 

 • Wręczenie odznaczeń wyróżnionym pracownikom Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie
 • Awards ceremony

 

 • Okolicznościowe wyróżnienia dla gości honorowych
 • Commemorative distinctions for honorary guests

 

 • Wystąpienia zaproszonych gości
 • Speeches by the invited guests

 

13:00 – 14:00 - Przerwa obiadowa (Lunch break)

 

 

14:00 – 19:00

Konferencja naukowa „Aktualne aspekty zdrowia i chorób zwierząt i ludzi”

(The Conference “Current approach to health and diseases in animals and humans”)

 

 

14:00 -14:10 – Otwarcie Konferencji (Opening of the Conference)

14:10 – 14:45 – Wykład inauguracyjny (Inaugural lecture)

VINCENZO LONGO (Institute of Agricultural Biology and Biotechnology, National Research Council, Pisa, Italy) – “SUSTAINABLE AGRICULTURE AND INNOVATIVE FOOD TECHNOLOGIES TO HAVE NUTRACEUTICAL PRODUCTS FOR ANIMAL AND HUMAN NUTRITION

 

14:45 – 15:00 – Przerwa na kawę (Coffee break)

 

15:00 – 19:00 - Sesja podstawowych nauk weterynaryjnych – sala nr 128, Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie, ul. Głęboka 30

Session of the Basic Veterinary Sciences - Hall 128, Innovative Center of Animal Pathology and Therapy, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 30

 

15:00 – 19:00 - Sesja przedklinicznych nauk weterynaryjnych - sala nr 126, Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie), ul. Głęboka 30

Session of the Preclinical Veterinary Sciences - Hall 126, Innovative Center of Animal Pathology and Therapy, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 30

 

20.00 – Uroczysta kolacja (Gala dinner)

 

 

[ 20.09.2019 r. - piątek ]

September 20th, 2019 (Friday)

 

 

9:00 – 13:15 - Konferencja Naukowa „Aktualne aspekty zdrowia i chorób zwierząt i ludzi”

The Conference “Current approach to health and diseases in animals and humans”

 

9:00 – 13:15 - Sesja klinicznych nauk weterynaryjnych – sala nr 126, Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP w Lublinie, ul. Głęboka 30

Session of Clinical Veterinary Sciences - Hall 126, Innovative Center of Animal Pathology and Therapy, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 30

 

13:15 – 14:00 – Przerwa obiadowa (Lunch break)

 

14:15 – 14:30 – Zakończenie uroczystości 75-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

Conclusion of the 75th Anniversary Celebrations of the Faculty of Veterinary Medicine in Lublin

 

15:00 – Spotkania absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

Graduates’ meetings

 

[ Program uroczystości w pliku pdf ]